Mats Eriksson
Sång, dragspel och gitarr


Kjell Andersson
Sång och bas

Sven Malmberg
Saxofon och gitarr