När alla drömmar slår in.
Här fick Kjell harkla upp sig och framföra denna fina låt med text och musik av Tommy Gunnars-
son och Elisabet Lord.
Om änglar finns.
En klassiker! Vi har mött många änglar i våra dagar. De uppväger alla demoner (J.E.Karlzon-G.Olsson).